Çalışanlar İçin

Her bir iş arkadaşının kendisini geliştirmek amacıyla en fazla çabayı göstermesinin hem çalışana, hem de şirkete mutlaka pozitif yansıyacağına inanan Yönetim, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı düzenli eğitimlerle ekip arkadaşlarını desteklemektedir. Şirketin bilgi paylaşımındaki şeffaf ve yalın politikası,  genç çalışanlara motive eden ve deneyimler edinme imkanı sunan bir çalışma ortamı sunar.

Çalışanlardan daha zeki olmaları değil, “daha istekli” ve “daha çalışkan” olmaları beklenmektedir. Yönetimin temel anlayışında “yüksek sorumluluk” ilkesi benimsenmiş ve tüm IMCA ekibi tarafından içselleştirilmiştir.

Çalışanlardan Beklenen Davranışlar:

IMCA çalışanlarının gelişimine yönelik düzenli eğitimler organize etmektedir:

* Yurt İçi Teknik Eğitimler
* Yurt Dışı Teknik Eğitimler
* Satış ve Pazarlama Eğitimi: Educon
* Genel Yönetim Eğitimi: Ahmet ERYILMAZ
* Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi: Başkent Diksiyon ve İletişim
* İngilizce Eğitimi: Türk Amerikan Derneği
* Yöneticiler ile Sohbet
* Pazartesi Eğitimleri: IMCA çalışanlarının her pazartesi yaptığı yarım saatlik kısa eğitim sunumları